Ydych chi yn breswylydd Tai Canolbarth Cymru ac yn ei chael yn gynyddol anodd i symud o gwmpas eich cartref fel mynd i mewn ac allan o'r bath neu i fyny ac i lawr y grisiau?

Os mai'r ateb yw 'ydw', yna efallai y gall Tai Canolbarth Cymru eich helpu.

Gall Tai Canolbarth Cymru wneud cais am grant ar eich rhan er mwyn ei gwneud yn bosibl gwneud gwaith addasu megis gosod cawod mynediad gwastad a lifft grisiau.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gofal a Thrwsio ym Mhowys sy'n cydlynu'r gwaith addasu ac yn sicrhau ei fod o'r safon uchaf un ac yn iawn i chi.

Os credwch fod angen gwaith addasu i'ch cartref, y peth cyntaf sydd angen i chi wneud yw cysylltu â'ch swyddfa Gwasanaethau Cymdeithasol leol a gofyn am ymweliad cartref gan Therapydd Galwedigaethol. Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn cynnal asesiad o'ch anghenion ac yn gwneud argymhellion i Tai Canolbarth Cymru os yn addas. Y manylion cyswllt ar gyfer swyddfeydd lleol y Gwasanaethau Cymdeithasol yw:

  • Cyngor Sir Powys   -   01597 827 666
  • Cyngor Sir Ceredigion   -   01545 570 881

Gallwch gysylltu'n uniongyrchol â Tai Canolbarth Cymru os ydych angen offer neu waith addasu llai megis canllawiau a thapiau codi fyddai yn eich galluogi i fyw'n fwy cysurus ac annibynnol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen cyngor ar sut i symud ymlaen cysylltwch â:

Carol Stovell, Swyddog Grantiau ac Addasiadau

  • Ffôn: 0300 111 3030
  • E-bost: adaptations@mid-walesha.co.uk
  • Post: Tai Canolbarth Cymru Cyf, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL