Rhestrir isod yr eiddo sydd gennym ar hyn o bryd i'w gosod ar unwaith yn Powys a / neu Ceredigion. Mae cyfeiriadau post llawn wedi'u darparu yn y pecynnau gwybodaeth.

Mae'r pecynnau hefyd yn cynnwys llun, manylion eiddo, gwasanaethau ychwanegol, manylion rhent a thâl gwasanaeth, ynghyd ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall. Dilynwch y dolenni isod i lawrlwytho neu weld y pecynnau gwybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gosod un o'r eiddo hyn, gwnewch yn siŵr eich bod:

 

1.  Ar gyfer pob eiddo yn Powys, cofrestrwch gyda 'Cofrestr Tai Cyffredin' Cyngor Sir Powys yn:

https://en.powys.gov.uk/applyforhousing

 

2.  Ar gyfer pob eiddo yng Ngheredigion, cysylltwch â thîm tai Cyngor Ceredigion ar 01545 574123

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.ceredigionhousingoptions.cymru/

 

3.  Hefyd, ar gyfer pob eiddo, mynegwch ddiddordeb i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru ar 0300 111 3030

 

Eiddo Sydd Ar Gael Ar Unwaith     (Diweddarwyd 07 Medi 2020)

 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw eiddo ar gael i'w osod ar unwaith. Gwiriwch y dudalen hon eto yn fuan.