Gwneud Cais am Swydd

Gofynnir i chi lenwi'r cais mor llawn ag sydd modd. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi cymaint o fanylion ag y gallwch gan y caiff eich cais ei ystyried i ddechrau ar y wybodaeth a roddwch. Bydd y Gymdeithas yn trin unrhyw wybodaeth a roddwch yn hollol gyfrinachol. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol fod y Gymdeithas wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1984.

Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid datgelu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani i gyrff sydd â rheswm da am ofyn am yr wybodaeth - er enghraifft Cyllid y Wlad neu'r Heddlu. Mae gennych hefyd hawl i wirio pa wybodaeth sydd gan y Gymdeithas am eich cais ar gyfrifiadur, a diwygio'r wybodaeth os yn anghywir.

Cysylltwch â'r Gymdeithas os gwelwch yn dda os ydych angen unrhyw gymorth i lenwi'r ffurflen gais.

Cyfrinachedd - Caiff yr holl wybodaeth a roddir ar y ffurflen yma ei thrin yn hollol gyfrinachol.

 
1 Dechrau 2 Your Interview 3 Equalities Monitoring 4 Disclaimer 5 Rhagolwg 6 Cwblhau
Cais am swydd
Eich Manylion
Gwybodaeth Arall
(datganiad yn unol â'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974)
CAPTCHA
Mae’r cwestiwn yma er mwyn profi os ydych yn berson go iawn ai peidio ac atal anfon negeseuon spam awtomatig.