Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn credu y dylai ei holl denantiaid a phreswylwyr gael cyfle i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu cartrefi a dylent deimlo eu bod wedi eu grymuso i wella'r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae'r Gymdeithas yn cydnabod fod ganddi rôl ehangach na darparu cartrefi i bobl yn y Canolbarth fyw ynddynt, ac mae ganddi rôl ehangach i'w chwarae drwy ymgysylltu gyda'r gymuned y mae'n gweithredu ynddi yn ogystal â'r cwsmeriaid y mae'n eu gwasanaethu.

Drwy fod yn agored ac yn atebol byddwn yn sicrhau fod pob tenant yn cael cyfle i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu cartrefi ac wedi eu grymuso i wella'r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Felly byddem yn gwerthfawrogi eich barn ar y papurau ymgynghori dilynol, p'un ai ydych yn un o'n tenantiaid presennol, wedi gwneud cais am un o'n cartrefi, neu'n aelod o'r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt.