Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn falch i ddweud ein bod yn gwneud mwy na dim ond rhentu a rheoli cartrefi. Rydym hefyd yn hoffi buddsoddi a gweithio gyda'n cwsmeriaid a chymunedau i helpu sicrhau effaith cadarnhaol ar fywydau pobl.

Hoffwn sicrhau fod ein cwsmeriaid yn cael cyfle i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau a'u bod yn teimlo wedi eu grymuso i wella'r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Yn Tai Canolbarth Cymru byddwn yn annog ein holl gwsmeriaid i gymryd rhan gan ei fod yn wir yn gwneud gwahaniaeth i ni ac i chithau. Gall cymryd rhan helpu i:

  • Wella'r gwasanaethau a ddarparwn, gan sicrhau eu bod yn diwallu eich anghenion a'ch amgylchiadau
  • Ennill sgiliau newydd a chynyddu hyder drwy weithio gyda phobl eraill yn eich tref neu bentref yn ogystal â staff o'r Gymdeithas
  • Gwella eich ardal a chyfleusterau yn eich cymuned 

Mae gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn dibynnu ar faint o amser yr hoffech ei roi. Gallai eich ymwneud fod mor syml â chymryd rhan mewn arolwg post, ffôn neu e-bost neu ateb pôl pleidleisio ar ein tudalen Facebook. 

Ond os hoffech gael mwy o lais, gallech ymuno ag un o'n grwpiau gweithgar (a restrir ar dudalen adborth cwsmeriaid ar y wefan yma). Mewn llawer o achosion byddwn yn darparu cludiant neu'n talu lwfans milltiroedd fel nad ydych allan o boced. Gyda chytundeb ymlaen llaw byddwn hefyd yn talu am gostau gofal plant ac oedolion, gan wneud yn siŵr fod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan os dymunant. 

Bydd gwirfoddoli eich amser yn edrych yn wych ar eich CV a bydd y sgiliau a ddysgwch ar hyd y ffordd yn eich helpu gyda'ch datblygiad personol a phroffesiynol. Mewn rhai achosion byddwn hyd yn oed yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant. 

I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â Alisa Cakebread, Swyddog Cyfranogiad Cymunedol 0300 111 3030 neu acakebread@mid-walesha.co.uk