Y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yw'r prif cyswllt cyntaf ar gyfer cwsmeriaid, gan eich helpu gydag unrhyw ymholiadau a all fod gennych am eich tenantiaeth a/neu eich cartref. Dyma'r tîm cyntaf y byddwch yn siarad gyda nhw ar y ffôn ac a fydd yn eich cyfarch pan ddewch i'r swyddfa.

Mae'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn anelu ateb a datrys y cwestiynau neu broblemau sydd gennych heb fod angen eich trosglwyddo i unrhyw swyddog arall. Gall fod angen eich trosglwyddo i'n timau arbenigol neu gael rhywun i'ch ffonio'n ôl ar adeg cyfleus.

Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gyfrifol am:

 • Ateb a delio gyda phob galwad ffôn a wneir i'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Cyfarch ymwelwyr i'r swyddfa a hysbysu staff am eich ymweliad
 • Derbyn taliadau dros y ffôn neu'n bersonol yn ein swyddfa, yn cynnwys trefnu a newid debydau uniongyrchol
 • Ateb ymholiadau am waith trwsio, eu mewngofnodi a threfnu i'r contractwyr i ymweld â'ch cartref
 • Ateb ymholiadau am rent a thaliadau gwasanaeth
 • Derbyn terfyniadau tenantiaeth a rhoi cyngor ar ddychwelyd anheddau i'r Gymdeithas mewn cyflwr derbyniol
 • Cynnig yr help a'r cyngor gorau sydd ar gael i bobl sy'n edrych am gartref newydd
 • Rhoi cyngor a chyfarwyddyd i sicrhau fod tenantiaid yn dychwelyd yr annedd i'r gymdeithas mewn cyflwr derbyniol pan benderfynant adael
 • Gweithio mewn partneriaeth gyda chynghorau lleol i sicrhau fod tai fforddiadwy, ansawdd da ar gael ar gyfer pobl mewn angen
 • Cynnal arolygon ar ran timau eraill y Gymdeithas
 • Ateb ymholiadau cyfryngau cymdeithasol a rhoi gwybodaeth a chyngor ar ein holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ac You Tube)
 • Rhoi cyngor cyffredinol ar faterion tai
 • Ateb unrhyw ymholiadau "sgwrs fyw"
 • Man cyswllt cyntaf yng nghyswllt Tai â Chymorth
 • Cefnogi timau eraill gyda marchnata a gosod anheddau newydd
 • Cydlynu gyda'n darparydd "Allan o Oriau" Llesiant Delta Well Being

 Y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yw:

Janet Jones Georgina Fletcher Louisa Grant
Arweinydd Gweithredol Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
     
June Evans Ffion Morgan Ginney Staton
Croesawydd Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chroesawydd