Y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chymorth yw'r pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid, gan eich helpu gyda'r holl ymholiadau sydd gennych am eich tenantiaeth a'ch cartref. Nhw yw'r tîm cyntaf y byddwch yn siarad â nhw ar y ffôn ac sy'n eich cyfarch pan ddewch i'r swyddfa.

Mae'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn anelu i ateb a datrys y cwestiynau neu broblemau sydd gennych ar y cyswllt cyntaf, ond weithiau bydd angen eich trosglwyddo i'n timau arbenigol neu i rywun eich ffonio'n ôl ar amser cyfleus.

Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gyfrifol am:

 • Ateb a delio gyda phob galwad ffôn a wneir i'r ganolfan alwadau
 • Cyfarch ymwelwyr i'r swyddfa a hysbysu staff am eich ymweliad
 • Derbyn taliadau dros y ffôn neu'n bersonol yn ein swyddfa
 • Ateb ymholiadau am atgyweirio, eu cofnodi a threfnu i gontractwyr ymweld â'ch cartref
 • Trin ein rhestri aros a dyrannu cartrefi i denantiaid newydd
 • Cysylltu ag ymgeiswyr a fu'n llwyddiannus a thrafod symud i gartref newydd
 • Cydlynu gyda'r tîm Cynnal a Chadw Ymatebol i sicrhau y caiff cartrefi eu gwag eu paratoi ar gyfer y tenantiaid nesaf cyn gynted ag sy'n bosibl
 • Trin disgwyliadau ymgeiswyr sy'n edrych am gartref newydd a chynnig yr help a'r cyngor gorau sydd ar gael
 • Sicrhau fod tenantiaid yn gadael y cartref mewn cyflwr derbyniol pan benderfynant adael
 • Trefnu apwyntiadau i'n staff gasglu agoriadau/allweddi ar ddiwedd tenantiaeth
 • Gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau lleol i sicrhau fod tai ansawdd da a fforddiadwy ar gyfer pobl mewn angen.

 Y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yw:

Hannah Miller Georgina Fletcher Louisa Grant
Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
     
June Evans Ffion Morgan Ginney Staton
Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid