Mae'r Tîm Rheoli Incwm yn gyfrifol am sicrhau y caiff pob rhent a dyledion eraill tenantiaethau eu talu ar amser.

Debyd Uniongyrchol yw'r ffordd rwyddaf i dalu eich rhent, a gallwn drefnu hyn ar eich cyfer. Fodd bynnag, os nad yw'r dull talu hwn yn addas i chi, gall y tîm drafod ffyrdd eraill i chi dalu eich rhent.

Mae rhent yn ddyledus ar ddechrau cyfnod y denantiaeth. Mae hyn fel arfer bob dydd Llun ac mae'n ddyledus ymlaen llaw.

Sut y gallwn helpu

Mae'r rhan fwyaf o denantiaid yn talu eu rhent ar amser. Fodd bynnag os ydych yn cael anhawster yn gwneud taliad, gallwn eich helpu os oes angen i chi wneud cais am fudd-daliadau neu ganfod y ffordd orau i ddal i fyny gyda'ch taliadau.

Os ydych angen siarad gyda ni neu os na allwch wneud taliad, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost at IMT@mid-walesha.co.uk neu ffonio 0300 111 3030.

  • Efallai y gallwn eich helpu drwy lunio cynllun talu i'w gytuno i ddal i fyny gyda thaliad a gollwyd.
  • Cyngor ar sut i wneud cais am Fudd-daliadau Lles a all fod ar gael i gynyddu eich incwm.
  • Eich helpu i lenwi ffurflenni.

Byddwn yn ceisio rhoi cymaint o help i chi ag y medrwn os ydych mewn anawsterau ariannol, ond mae'n rhaid talu eich ôl-ddyledion rhent. Bydd angen i'r Gymdeithas gymryd camau mewn llys i feddiannu eich cartref os nad ydych yn talu eich rhent ac yn cadw at gytundebau a wnaed.

Y Tîm Rheoli Incwm yw:

Moira Hurley

Arweinydd Tîm Rheoli Incwm

Jemma Jervis

Swyddog Rheoli Incwm

Alison Laird

Swyddog Rheoli Incwm

 

 

Mark Woodhouse

Cynghorydd Budd-daliadau