Mae'r Tîm Systemau Busnes Newydd yn sicrhau fod cartrefi a stadau Tai Canolbarth Cymru yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfredol ac yn ddiogel ar gyfer ein preswylwyr ac ymwelwyr.

Mae gennym system archwilio, gwasanaeth a chynnal a chadw gynhwysfawr sy'n cynnwys meysydd iechyd a diogelwch allweddol tebyg i ddiogelwch nwy a thrydan, systemau rheoli tân, lifftiau arbenigol a rheolaeth asbestos ac rydym yn ymroddedig i gynnal ein lefel uchel iawn o gydymffurfiaeth yn y meysydd hyn.

Rydym yn sicrhau fod trefniadau yn eu lle ar gyfer y dilynol:

• Gwasanaeth blynyddol i systemau nwy a gwresogi
• Asesiadau larymau tân a risg tân (misol)
• Offer tân yn cynnwys canfyddwyr mwg, chwistrellwyr a drysau tân (blynyddol)
• Trin carthffosiaeth (bob 6 mis)
• Profion trydanol cyfnodol (5 mlynedd)
• Lifftiau (misol)
• Offer arbenigol (6 misol)
• Silindrau heb fent a phaneli PV solar (blynyddol)
• Erialau cymunol
• Unedau gwag
• Bodlonrwydd tenantiaid (misol)
• Tystysgrifau perfformiad ynni (10 mlynedd)
• Arolygon (misol) i cynnwys hyfywedd parhaus
• Adroddiadau a thystysgrifau Safon Ansawdd Tai Cymru

Y tîm yw ceidwaid y data o'r dechrau i'r diwedd. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n contractwyr i sicrhau fod gennym fynediad i wasanaethu mewn ffordd amserol sy'n sicrhau fod preswylwyr yn ddiogel yn eu cartrefi.

Cysylltwch â'r tîm ar 0300 111 3030 os oes gennych unrhyw bryderon gwasanaethu am ddiogelwch eich cartref.

Y Tîm Systemau Busnes Newydd Yw:

Ruth Protheroe

Arweinydd Tîm Systemau Busnes Newydd

Janet Jones

Gweinyddydd Systemau Busnes Newydd

Diane Jones

Gweinyddydd Systemau Busnes Newydd

Kath Jones

Gweinyddydd Systemau Busnes Newydd

Jazmin Pugh

Gweinyddydd Systemau Busnes Newydd