Stryd Gwario

Dywedwch wrthym sut y byddech yn gwario ein harian drwy ddyrannu cyllid i'r gwasanaethau a gredwch yw'r pwysicaf.

Nid dim ond gêm hwyliog yw hi!

Caiff yr wybodaeth a roddwch yma ei defnyddio i'n helpu i benderfynu ble dylem ddyrannu cyllid yn y flwyddyn ariannol nesaf ac mae'n rhan bwysig o'n broses o wneud penderfyniadau.